Browsing Tag

kuantum

Pauli Dışlama İlkesi ve Hayatımızdaki Yeri

Pauli Dışlama İlkesi aksine parçacıkların spinleri 0, 1/2, 1 gibi buçuklu ve tamsayılardan oluşmayıp, örneğin 1/3, 1/4, 68 gibi rastgele sayılardan oluşsaydı, bildiğimiz yaşama olanak veren fizik de olmayacaktı. Bu da yaşama olanak veren

Top (Üst) Kuark Neden Bu Kadar Ağır?

Top (üst) kuark maddenin temel yapı taşlarından biri, insanın temel yapı taşı ise akıl. Yani düşünme, sorgulama ve merak etme gücü. Bilimin Yola Çıkışı İnsanoğlu içine doğduğu Dünya’yı ve iç işleyişini belirleyen kural ve kaideleri